Cesta církve III

Vážení a milí přátelé,
Cesta církve III přináší články k evangelickým dějinám padesátých let. Opět se věnujeme vězněným farářům, tentokrát bratřím Bohumilu Dittrichovi, Petru Jankovskému a Karlu Hrbkovi. Posledních dvou se týkají vzpomínky, které nacházíte v druhé části publikace.
Studie Jiřího Piškuly analyzuje dění a hledání v ČCE bezprostředně po komunistickém převratu v únoru 1948.
Archivářka Blanka Nová z Jindřichova Hradce nám přibližuje to, jak se církevní vývoj na Jindřichohradecku odrazil v agendě a činnosti okresního církevního tajemníka.
František Plecháček z Pardubic popisuje život sboru především na základě zápisů staršovstva z let 1956 až 1961.
Studie Petra Morée rozebírá vztahy mezi J. L. Hromádkou a několika představiteli komunistického režimu na základě jejich korespondence.
V části II. Vzpomínky zveřejňujeme již zmíněné texty k farářům Jankovskému a Hrbkovi.
V posledním oddílu III. Dokumenty otiskujeme prohlášení XI. Synodu ČCE z r. 1953 o církvi v komunistickém systému, které mířilo především do zahraničí. Dva dopisy z r. 1956 od studentů Komenského evangelické bohoslovecké fakulty a od farářů ČCE, adresované prezidentu republiky, v nichž pisatelé volali po větší svobodě. K oběma napsal průvodní dopisy prof. J. L. Hromádka.
Editoři