Pavel Hlaváč
V roce 1950 byli zatčeni a uvězněni ještě další dva bratři. Smíchovský vikář Karel Hrbek a student bohosloví Petr Jankovský. Sepsání příběhů těchto dvou vězňů komunistického režimu bylo spojeno s určitou potíží, neboť se nám o nich podařilo sehnat jen velmi málo archivních materiálů. V Ústředním…
Die Kirchen in der Tschechoslowakei hatten in der Zeit der Einparteienherrschaft nur sehr beschränkte Möglichkeiten, religiöse Literatur, Zeitschriften und Zeitungen herauszugeben. Die einzige Möglichkeit (aber sehr riskant, denn es drohten Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu vier Jahren) war…
Dieser Beitrag wurde teilweise aus den Rückblicken zusammengestellt, die bereits in „Der Weg der Kirche II“ (Cesta církve II, Praha: ČCE 2010, 99 S.) und „Der Weg der Kirche IV“ (Cesta církve IV, Praha: ČCE 2011, 127 S.) veröffentlicht wurden.
Zunächst geht es um eine Auswahl aus den 2010…
Petr Brodský
K tomuto půvabnému zavzpomínání Petra Brodského ze 4. února 2009 není snad ani potřeba psát úvod. Cest neboli kanálů, jimiž k nám přicházela zakazovaná četba, bylo více, a my o nich ještě budeme referovat. Ovšem ten kanál, nebo chcete-li zdroj, který obstarával Petr, byl pro nás evangelíky zdrojem…
Pavel Hlaváč
To, co se zrodilo – v naději působením ducha, který již od stvoření „kam chce věje...“ – se dá sotva pojmenovat příhodněji, než jako fenomén. Mocný hlas tohoto ducha bylo lze, pro připravené uši, srdce a svědomí, zaslechnout také v hnusných normalizačních 70. a 80. letech zašlého století. Tento…
Jan Šimsa
Darja Kocábová
Psycholožka a psychoterapeutka Darja Kocábová, kolegy uznávaná odbornice, leč kádrováky zneuznaná, byla též milovanou manželkou a paní farářovou. Na všech „cestách necestách“ doprovázela svého manžela „Fredu“, zprvu evangelického faráře, později odborného topiče a znovu (ještě krátce před…
Vojen Syrovátka
Mnozí, možná však jen někteří přátelé, kamarádi a kamarádky z brigád evangelické mládeže věděli, že Vojen, ten veselý a sympatický bratr Vlastičky, ač chtěl, nemohl v 50. letech chodit na jedenáctiletku. Vyučil se elektrikářem a pracoval v nějakém komunále, nebo jak jinak se jmenovaly všechny ty…
Dagmar Pudlovská
František Laichter
Kus nakladatelské historie díl II.
Vzpomíná a uvažuje František Laichter
In memoriam Jan Laichter v Praze
Pavel Hlaváč
Únorový převrat v roce 1948 příliš evangelíků, zvláště soukromníků (rolníci, živnostníci a obchodníci) nijak nenadchl. Byli ve společnosti převážně střední vrstvou, která za první republiky prosperovala, za protektorátu s Němci nekolaborovala a po válce očekávala návrat ke svobodě a prosperitě. Ve…
Podle Klaase der Horsta zpracoval Pavel Šebesta
Karol Nandrásky, Dušan Ondrejovič
Pavla Loucká
Pavel Hlaváč
Olomoucký aktivní presbyter a kurátor sboru ČCE Ing. Jan Bartušek pro nás napsal, jak vzpomíná na svá jednání s církevními tajemníky (OCT a KCT), když u nás vládli komunisté. Těmto, většinou pánům, dámy byly spíše výjimkou, „narostl po komunistickém puči hřebínek“. Mnozí se na nezákoné likvidaci…
Věra Lukášová
Druhá část vzpomínek na „Expedici zakázané literatury (převážně) holandskou cestou" je složena z řady příspěvků, o něž byli požádáni někteří zainteresovaní na tomto riskantním, leč bohulibém díle. Ne všichni oslovení reagovali, ale přece se nakonec podařilo tento kombinovaný blok sestavit.…
Pavel Hlaváč
Jan Blahoslav Šourek
Tyto vzpomínky, jednoho z nejzasloužilejších organizátorů a vedoucích evangelických lesnich brigád od padesátých do osmdesátých let minulého století, Bláži Šourka, jsou nejucelenějším textem o brigádách který máme v komisi, díky rodině Šourkových, k dispozici. S nepatrnými úpravami jej otiskujeme…
Lydie Cejpová
Bratr, jehož jméno a životní příklad by měly zůstat v paměti církve
Podrobnější upomenutí na jednání Josefa Volfa se Synodní radou ČCE a Evangelickou teologickou fakultou o rehabilitační přiznání neoprávněnosti jeho nepřijetí na fakultu, které se dělo na rozkaz či podnět příslušného orgánu…
Vojen Syrovátka
Pavel Hlaváč, Bohdan Pivoňka, Jan Keller, P. Kalus