• Pavel Hlaváč
 • Petr Brodský
  K tomuto půvabnému zavzpomínání Petra Brodského ze 4. února 2009 není snad ani potřeba psát úvod. Cest neboli kanálů, jimiž k nám přicházela zakazovaná četba, bylo více, a my o nich ještě budeme referovat. Ovšem ten kanál, nebo chcete-li zdroj, který obstarával Petr, byl pro nás evangelíky zdrojem…
 • Pavel Hlaváč
 • Pavel Hlaváč
  Únorový převrat v roce 1948 příliš evangelíků, zvláště soukromníků (rolníci, živnostníci a obchodníci) nijak nenadchl. Byli ve společnosti převážně střední vrstvou, která za první republiky prosperovala, za protektorátu s Němci nekolaborovala a po válce očekávala návrat ke svobodě a prosperitě. Ve…
 • Vojen Syrovátka
  Mnozí, možná však jen někteří přátelé, kamarádi a kamarádky z brigád evangelické mládeže věděli, že Vojen, ten veselý a sympatický bratr Vlastičky, ač chtěl, nemohl v 50. letech chodit na jedenáctiletku. Vyučil se elektrikářem a pracoval v nějakém komunále, nebo jak jinak se jmenovaly všechny ty…
 • Jan Šimsa
  Text napsal 12. února 1978 evangelický duchovní Jan Šimsa v reakci na případ svého syna Martina Šimsy (*1959), který se po vzoru dalších věřících z Českobratrské církve evangelické Františka Matuly a Aleše Březiny odmítl podrobit odvodní povinnosti. Od 15. února 1978 byl Martin Šimsa za tento…
 • Martin Šimsa
  V příspěvku pod tímto názvem by měl být v prvé řadě uveden evangelický bohoslovec Petr Jankovský, který za své neohrožené vystoupení na synodu v roce 1950 byl vyloučen z fakulty. Okamžitě byl povolán na vojnu, ale pro nenastoupení vojenské služby byl Nižším vojenským soudem v Písku odsouzen ke…
 • Peter Morée
  Českobratrská církev evangelická se rychle a výrazně hlásila k demokratizaci společnosti, ke které docházelo v r. 1968. Po r. 1969 se dostala pod čím dál větší tlak ze strany státní správy (většinou Sekretariátu pro věci církevní), aby se „konsolidovala" a odvolala některé dokumenty z let 1968…
 • Olga Navrátilová
  Konec éry stalinismu a jím vyvolaného strachu je v dějinách Českobratrské církve evangelické jasně symbolizován důrazným protestem proti návrhu zákona o rodině v r. 1963. Poprvé po únoru 1948 dala širší církevní veřejnost najevo, že chce být faktorem ve společenských a politických rozhodovacích…
 • Pavel Keřkovský, Peter Morée