Úvodník k Cestě církve I

Pavel Hlaváč

Vážení a milí přátelé,
dostáváte do ruky prvý soubor prací z dílny členů a spolupracovníků komise, kterou ustavil XXXI. synod ČCE v květnu roku 2006 ve složení: Pavel Hlaváč, Pavel Keřkovský, Peter Morée, Miloš Rejchrt a Martin Šimsa. Podle zadání máme doplnit dokument z roku 1993 „Cesta církve v letech 1945 až 1989" o nové poznatky a nová hodnocení, na základě materiálů, které se objevily v archivech státních institucí, ve sborech a v ekumeně po roce 1993. Na tomto úkolu pracujeme intenzivně již třetím rokem. Navazujeme na práci prvé komise, kterou zřídil XXVI. synod hned v roce 1990, jejímž výstupem je výše zmíněný dokument. Skutečně, po roce 1993 byly zpřístupněny mnohé nové archivní fondy, které otevírají celé soubory dokumentů, dříve opatřených razítky TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ, jež dávají nahlédnout až do „kuchyně institucí totalitního režimu", vykonávajících víc než jen uzákoněný dohled nad životem a působením církví.
A tak vyhledáváme a studujeme archivní materiály mapující cestu naší ČCE v poválečných letech (1945-1947), v letech stalinského teroru (1948-1956), v letech postupné liberalizace (1957-1967), za Pražského jara (1968/69), v letech „plíživé normalizace" (1969-1977) a konečně v letech postupné destrukce komunistické, totalitní moci (1978-1989). Navštěvujeme badatelny celé řady archivů, především archiv našeho ústředí ČCE a archiv bývalé KEBF, nyní ETF UK. V Národním archivu jsou nyní přístupné fondy SÚC, SPVC MK ČR, ÚV KSČ a mnohých dalších státních institucí. Také Archivy bezpečnostních složek, Vojenský archiv, Archiv prezidentské kanceláře a některé další nám poskytují zajímavé a důležité informace. Příliš času nám nezbývá na podrobná studia v regionálních a sborových archivech. Zde bychom velmi uvítali spolupráci z řad dobrovolníků.
Seznamujeme se pochopitelně i s pracemi historiků z Ústavu soudobých dějin, z Ústavu pro studium totalitních režimů, z Křesťanské akademie a z bratrských církví. Tito, většinou profesionální, historici zpracovávají v širších souvislostech podobnou tematiku, jako naše komise a jsou nám inspirací a pomocí „orientovat se v historicko-politickém terénu".
Kromě zpracovaných témat uveřejněných v tomto prvém souboru máme rozpracovaná mnohá další témata. Připravujeme je pro vydání v příštích souborech této knižnice. Rozhodně budou zajímavé - medailony šestnácti farářů, které věznil komunistický režim a následně - více než padesáti duchovních ČCE, kterým byl v dobách totalitních represí odňat „státní souhlas k výkonu duchovenské služby". Dalšími rozpracovanými tématy jsou: Okolnosti vydání nových církevních zákonů v roce 1949; Činnost a mocenská likvidace SČEDu; KEBF - učitelé a studenti v čase, který jí byl vyměřen; Problematika spolupráce (nejen) farářů s StB; Fenomén (nejen) lesních prázdninových brigád (nejen) evangelické mládeže od roku 1951 do násilné likvidace v 70. letech (s těmito brigádami začala hned po válce Akademická YMCA); a řada dalších témat.
Myslím, že se máte na co těšit. Jen vás ještě jménem naší komise i jménem synodní rady prosím, abyste byli nápomocni při sbírání podkladů o represích komunistického režimu proti evangelickým laikům. Také ty z vás, kteří jste jezdili na evangelické brigády a dosud jste nám své vzpomínky neposlali, prosíme - napište!
Užitečné, nejen chmurné čtení vám přeje a srdečně vás zdraví
Pavel Hlaváč, předseda komise