• Podle Klaase der Horsta zpracoval Pavel Šebesta
 • Pavel Hlaváč, Bohdan Pivoňka, Jan Keller, P. Kalus
 • Pavel Hlaváč
 • Blanka Nová
  Bohumil Skalák ztratil státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti v roce 1960, po dlouhé době farářské služby v evangelickém sboru v Jindřichově Hradci. Důvod byl jeho vzepření se zásahům komunistické státní správy do náboženského života sboru a jeho členů. Příznačné je, že podobně se Skalák…
 • Pavel Hlaváč
  Tento medailon o smíchovském faráři Janu Kučerovi bude trochu zvláštní, neboť mnohem více informací o něm, o jeho práci a životním směřování, jsem získal mimo dokumenty uložené v jeho osobním spise v Ústředním archivu ČCE. Jan Kučera se narodil roku 1894 v Proseči, kde jsem byl o dlouhou generaci…
 • Peter Morée
  Není vůbec jasné, jestli můžeme uvést příběh vikáře Josefa Tobiáše jako další příklad perzekuce duchovních. Pravděpodobně z osobních důvodů se rozhodl po několika letech služby vikáře ve sborech v Žatci a v Chomutově pro nastoupení do vojenské služby Po roce a půl ovšem za nevyjasněných okolností…
 • Jan Dobeš
  Dalším z farářů ČCE, kteří byli během období diktatury KSČ uvězněni a kterým má být na stránkách této publikace věnována pozornost, je bratr farář Josef Jirků. Narodil se 21. října 1908 v obci Jihlávka (okres Třešť) na Českomoravské vrchovině. Pocházel z velmi početné rodiny s celkem deseti dětmi…
 • Pavel Keřkovský
  Českobratrský farář Jan Jelínek se narodil 19. května 1912 v Zelově (Polsko). Čtyři roky studoval v Olomouci na misijní škole. Krátce působil jako misijní kazatel v Zelově a okolí. Sedm let byl kazatelem mezi volyňskými Čechy. S více než patnáctiletým přeryvem působil třicet let jako farář v…
 • Peter Morée
  Osud prvního poválečného faráře evangelického sboru v Aši, Jaroslava Dokoupila (1912–1956), se odehrál na pozadí radikálních a chaotických změn v českém pohraničí bezprostředně po osvobození republiky. Dokoupil jako evangelický duchovní byl nejspíše zavlečen do případu údajné vlastizrady a…
 • Blanka Nová
  V této prvé části článku o perzekuci laiků z naší církve nejdříve představím stručně tzv. akci „K“ – zničení vesnických boháčů-kulaků, její historické a politické pozadí. Dále budu pokračovat stručnými medailony několika evangelických rodin, které byly touto akcí postiženy, následovat budou případy…