Synodní radě ČCE v Praze 25. 6. 1977

Balabán, Kocáb, Kozlík, Krejčí, Krejčová, Šimsa
I přes snahu všech signatářů, aby bylo všem měřeno stejným metrem, nakonec ThDr., Ing. Jakub Trojan dostal důtku s výstrahou, kdežto ostatní jen důtku. Pokud bychom vzali v potaz logiku práva s ohledem na zákon 120/1976 Sb. pak Sr a kárná komise jednala proti duchu zákona, nadřadila Kárný řád ČCE zákonu občanskému – byť pod nátlakem ministerstva kultury – a vyslovila protizákonné důtky. Protože za využití petičního práva by neměl být nikdo trestán. Že státní správa nerespektovala zákony, to se stávalo, ale že protizákonně jednala SR ČCE je antikristovské, neodpovídající zvěsti evangelia.

Synodní radě

Českobratrské církve evangelické

Vážení bratři!

Dne 3. 6. 1977 pod č.j. 892 jste zaslali všem sborům naší církve dopis opírající se o usnesení synodního zastupitelstva z 28. 5. 1977 o „vážné situaci církve“.

Za jednoho z hlavních činitelů podání 31 bratří a sester FS ČSSR ze dne 7. 5. 1977 jste jmenovitě označili bratra dr. Ing. Jakuba Trojana. Uvedením jména jste tohoto bratra osobně ohrozili. Z Vašich dalších informací a formulací pak dokonce vzniká dojem, jako by bratr Trojan sám byl za celou věc odpověden, řídil ji a mohl ji zastavit. Plnou odpovědnost za podpis a obsah podání FS ČSSR neseme všichni společně.

Odmítáme zjednodušené spojení mezi podáním 31 a Chartou 77. Podání podepsali i bratři a sestry, kteří nejsou signatáři Charty 77, poněvadž podpis není podmíněn souhlasem s Chartou; podpis je otevřen všem členům církve.

Nikdy a nikde jsme se nevydávali za oficiální mluvčí církve a společnosti, jak je výslovně uvedeno v závěrečné části preambule: „Naše podání vyrůstá z občanské iniciativy. Jako členům církve Českobratrské církve evangelické jsou nám známy pokusy našeho vedení, synodní rady, o zlepšení vztahů mezi církví a státem při mnohých jednáních. Smyslem našeho podání je též přispět k takovému stavu, aby věřící a členové církve mohli ze svých předpokladů a tradic přispívat k rozvoji vlastnímu i celé společnosti“.

Prosíme Vás, abyste s tímto dopisem seznámili členy synodního zastupitelstva a účastníky právě probíhajícího farářského kurzu.

V Praze, dne 25.června 1977 S bratrským pozdravem

               Balabán Milan v.r.               Krejčí Petr v.r.

              Ing. Kocáb Alfréd v.r.         Krejčová Milena v.r.

              Kozlík Jan v.r.                     Šimsa Jan v.r.

K tomuto dopisu se připojili svým dopisem čtyři českobratrští faráři z Vysočiny: Ing Tomáš Bísek, Pavel Hlaváč, Jan Keller, Bohdan Pivoňka 19.6.1977.