Základní informace o brigádách

Práce obžínky prořezávky probírky kopání jamek k výsadbě sázení stromků svěrkování stromů vyznačování hranic porostů

těžba a svážení dřeva odkorňování pálení klestí

čištění dna a břehů budoucí přehrady čištění pásů podél železniční trati práškování proti kůrovci obracení a sušení sena svážení sena oprava cest kopání svodnic sázení kapusty pro jeleny práce na kompostech sběr hypotetické mandelinky (50. léta) úprava hraničního pásma (50. léta) odstraňování porostu u železniční trati (50. léta) trhání jeřabin stavební práce

úklid po řemeslnících, mytí interiéru nátěr proti červotočům vaření brigádníkům

Programy vážné i nevážné ranní a večerní pobožnost nedělní bohoslužby

panelové diskuse s brigádníky-bohoslovci

tematické večery (vztahy chlapců a dívek, trest smrti, antikoncepce atp.) hra na vraha hra na sardele hra hutututu hra slyšíš hůl

míčová hra boccio (dnes známá jako petangue) recitace s hudbou (např. Máchův Máj)

18

dramatizace (např. Trusinovo drama Romeo a Julie, Cikánské pohádky Marie Voříškové) zpěv (viz Hudební repertoár)

četba beletrie (např. Exupéryho Malý princ či Plivník dlaždiče Housky od Karla Michala) výlety (např. na Šerák)

ranní házení notorických spáčů do potoka jiné originální způsoby buzení

Specifický brigádnický slovník dadština – tajný jazyk brigádníků

dát rybám – donést nádobí do potoka (viz též heslo myčka)

ducha matnějšího – blbec

Jurášov – původně imaginární vesnice, sloužící evang. stopařům v roce 1956 jako fingovaný cíl cesty (analogicky k Ondášovu; Juráš a Ondráš byli zbojníci); později označení čehokoliv tajemného

kápépé – klub požíračů poryče (založen na 2. běhu v Alojzově 2968) kopřivné – průměrný počet popálení kopřivou/den kult – vedoucí brigády (event. kult organizační, kult ideologický) krysat – za tmy chodit v párech

Mráček Pytloučký – pomyslné božstvo zajišťující déšť, a tudíž možnost lenošení

Mrňavák – brigádník v Branné (v mrňavé boudě) myčka – peřej v potoce, do níž se kladlo špinavé nádobí póba – pobožnost (ranní, večerní) próřa – prořezávka

poryč – vločková kaše k snídani (denně)

poryčová pomazánka – rybičky nebo paštika z konzervy zamíchané ve zbytku studené kaše

potok značený červeně a tekoucí do kopce – turistická cesta z Alojzova na Šerák prochlebovat, prosalámovat – analogicky k provařit (prodělat na …) příbor – připínáček používaný k zpřístupnění „rumu“ v pralince sečné – průměrný počet seknutí srpem do nohy/den

šimčík – zástupně za nadávku; utvořeno podle příjmení sprostého kočího z Jizerky TRO-KA-VE-RO – skupina Trojan, Kalus, Veber, Rodr (viz příspěvek K. Holého uhubený – unavený

vosné – průměrný počet vosích štípnutí/den vzít za jeho – vzít za své bez brigádníkova přispění (o věci)

Specifické dovednosti krájení chleba srpem mazání chleba patkou

pojídání rumových pralinek „příborem“ (připínáčkem) samočinné mytí nádobí potočním proudem trhání trávy (při nedostatku srpů)

19

Přezdívky

Libuše Korecká (Eliášová) – Velká Korki

Helena Korecká (Klíčová) – Malá Korki

Jarka Zahradníčková – Minda

Miroslav Čejka – Bob Hašlerka

Vojen Syrovátka – Rejsek, Šer Chán, Příšera, Surovec

Kája Loucký – Tabaqui, Myšák, Švagr

Kája Trusina – Mučedníček

Vláďa Stýblo – Prófa

Marta a Pavel Šebestovi – Pepina a Antošek

Miloš Rejchrt – Chrt

Joel Ruml – Jovel

Honza Ratiborský – Džony

Vladimír Orlt – Lord

Míla Plecháček – Plechajda

Dušan Marek – Ben Jakub Kult

Hana Kučerová – Amina

Marie Sikorová (Kynčlová) – Mary

Marie Dusová (Turková) – Marusja

Jana Hřivnová (Slámová) – Mochomůrka

Hana Jelínková z Poděbrad – Princezna

Jiří Tichota – Tichák

Honza Velkoborský – Mnich

Honza Ryšavý – Tlustý pradědeček

Blahoslav Šimek – Buddha

Lída Jánská (Dědinová) – Vesnička Jana Kolaříková (Šimková) – Dáma Jirka Hovorka – Poustevník I. Pavel Havlín – Poustevník II. dcery Mirka Brože – Brožurky

Jan Vondra – Brouk

Emil Štyftr – Červ

Marta Chadimová (Čepová) – Matrička

Jura Doubrava – Otrok

Jura Lavický – Klacek

Bláža Šourek – Otrok

Pavel Hlaváč – Otroček

Mirek Karfus – Lubra

Radek Svoboda – Kepler Alena Kovářová – Pajda

Věra Lamplotová – Jepťa

Helena Musiolová – Brepta

Blahoslava Kolářová – Frajle

Eva Pozděnová – Míša

Pavel Kalus – Šéf

Milan Ryšavý – Šéfíček

Pavel Pudlovský – Pavelka

Marta a Olga Procházkovy – Bystřičky Josef Daniel Beneš – Jobík

 

Politické události prožité na bigádách shazování letáků proti měnové reformě 1953

vstup armád zemí Varšavské smlouvy do ČSSR 21. srpna 1968 přistání Američanů na Měsíci 20. července 1969

 

Hudební repertoár evangelický zpěvník

Hlaholík

Nová píseň Svíták spirituály kánony protestsongy

písničky Miloše Rejchrta a Luďka Rejchrta písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra parodie na lidové písně

parodie na častušky (např. Byla jedna dívka chudá…) písně pirátské, námořnické, trampské písně pražského lidu

 

Insturktáž pro lesní analfabety (od Velké Korki) Obžínka

 1. Najdi smrček ve vysoké trávě.
 2. Trávu vysekej srpem kolem dokola, průměr kruhu, jehož středem je smrček, cca 1 m.
 3. Je-li srp tupý, vezmi brousek a nabrus ho, brousek namoč (instruktážní video).
 4. Neumíš-li brousit srp, trhej trávu rukama („obtrhávka“ praktikována už na Jizerce).
 5. Pokud si prosekneš holínku, poteče ti do ní (voda).
 6. Pokud si prosekneš palec, poteče ti z něj (krev).
 7. Nesmíš useknout stromu špičku.
 8. Usekneš-li stromek celý, nedávej to příliš najevo.
 9. Na pasekách rostou i další zajímavé rostliny – o ty se zajímej až po odchodu hajného.
 10. Zajeď se na svá pracoviště podívat po 10, 20, 30… letech.

Prořezávka

 1. Hajný postaví brigádníky na kraj hustého porostu: „Rozestup na upažení!“21
 2. Hajný zvolá: „Děcka, ať je skrz to vidět!“
 3. Hajný varuje: „Pařezy neděláme ve výši pasu, je třeba se sehnout až k zemi.“
 4. Hajný běduje: „Nechci paseku, jen prořezávku!“
 5. Hajný rezignuje: „Klestí stáhnout na úhledné hromady!“

Nápis v průčelí společenské místnosti v Alojzově

Prosícímu tebe dej a od toho, kdo by vypůjčiti chtěl od tebe, neodvracuj se. (Mt 5,24)

Součástí liturgie při vysluhování večeře Páně na brigádách bývala pravoslavná Blahoslavenství:

Pane náš, v království svém, na nás zde se rozpomeň.

 1. Blaze těm, kdo jsou duchem chudí, jejich království je nebeské.
 2. Blaze těm, kdo zde hořce lkají, neboť potěšení čeká je.
 3. Blaze těm, které tichost zdobí, za dědictví zemi obdrží.

Pane náš, v království svém, na nás zde se rozpomeň.

 1. Blaze těm, kdo po právu lační, neboť Hospodin je nasytí.
 2. Blaze těm, kdo jsou milosrdní, milosrdenství se dočkají.
 3. Blaze těm, srdce jejichž jsou čistá, neboť oni Boha uvidí.

Pane náš, v království svém, na nás zde se rozpomeň.

 1. Blaze těm, kteří pokoj šíří, Božími je syny budou zvát.
 2. Blaze těm, kdo pro právo trpí, takým patří nebes království.
 3. Blaze těm, které lidé tupí, lživě pomlouvají kvůli mně.
 4. Jásejte služebníci Boží, v nebesích vás čeká hojná mzda.Pane náš, v království svém, na nás zde se rozpomeň!