Svoboda v nás

Pavla Loucká

Čas od času chodívám na ekumenické bohoslužby. Přes veškerou otevřenost vztahů bývají účastníci rozpačití. Pozorně naslouchají, ale občas „nevědí, co mají dělat“. Výsledkem přizpůsobování „všeho všem“ bývá šedivá rozbředlost.

V té souvislosti vděčně vzpomínám na lesní brigády, které organizovala ČCE v dobách totality. Některé byly „evangelické“ (ale nikomu nevadilo, že jsem katolička), jiné byly „ekumenické“ (ale nikdo nezkoumal, kdo odkud je, vůbec na tom nezáleželo).

Vzpomínka dosud živá: Hned poprvé jsem tam doma. Svérázný humor, tichá vážnost při ranní a večerní pobožnosti. Přiléhavá kralická čeština. Písně z kancionálů. Spirituály. Otevřenost a přirozenost (bez romantiky, jak zmiňuje Miloš Rejchrt). Před alojzovským „evangelickým“ srubem prostý kříž z neopracovaných březových kmenů, v kuchyňských kamnech plápolající dřevo. Debaty někam vedou, ptáme se i nasloucháme. Práce v lese, déšť, zelené hory, a hlavně svoboda. V mluvení, myšlení i uvnitř. „Urážky“ nezraňují. Odlišnost obohacuje. Smíme být, jací jsme.

Ani mi nepřipadalo zvláštní, že jsem se např. o křesťanské mystice dověděla mezi protestanty, o nichž se obecně soudí, že mystiku považují za „neslušné slovo“. Přitom nebýt evangelických brigád, patrně bych za totality nečetla Simone Weilovou.

Brigád jsem zažila asi deset a nemá smysl, abych se pokoušela popsat podrobnosti. Mnohem lépe už to udělala Velká Korki (Líba Eliášová), iniciátorka této knížky, která 2. srpna 2011 umřela. Ještě mi stačila napsat: „Tvá maminka je moc hezká devadesátnice – třeba budeš za nějakých třicet let taky taková pěkná ženská, už se těším, jak to oslavíme! Možná na Jizerce, to by bylo stylové, a nočním pochodem na východ slunce. Zatím ahoj.“

Brigády měly svůj specifický slang, svůj hudební repertoár, své vlastní anekdoty a svou poezii – doslova i obrazně. Pořád se tam něco dělo. Nedávno jsem v jednom kostele slyšela kázání na téma Povolání učedníků (Jan 1, 35–42). Kazatele zaujala mj. frekvence slovesa v textu: „Spatřil, jak jde, a řekl: Hle… Uviděl, že jdou, otázal se jich: Co chcete? Řekli mu… Kde bydlíš? Odpověděl jim: Pojďte a uvidíte! Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali… Slyšeli, následovali, vyhledal, řekl: Nalezli jsme…“ Tam, kde jsou hejna sloves, se pořád něco děje. A dokud se něco děje, jsou všichni povoláni k další cestě. Patrně dodnes se nás Pán opakovaně ptá: „Co chcete?“ A my se znova snažíme najít odpověď.

Už jen pár poznámek. V čele Ekumenické rady církví zřejmě nikoli náhodou stojí dnes Joel Ruml. Byl s námi na židovsko-křesťanské ekumenické brigádě v německém Rathewalde už roku 1969. Tenkrát mu bylo spíš -náct, než -cet. A už tehdy řekl, že nejde o to, jestli v modlitebně má nebo nemá být kříž, ale o to, jak se smysl kříže promítne do našeho života.

SOS vesnička v Doubí u Karlových Varů, kterou jsme stavěli v roce 1970 za střídavého vedení Sama Hejzlara (ČCE) a P. Pavla Kuneše (římskokatolická církev), sice dávno nesvítí novotou, ale doposud slouží.

Alojzovský srub před lety vyhořel. A přece snad něco zbylo po nás a něco v nás. Hlavně ta potřeba svobody.

Pavla Loucká