Evangelické brigády - dokumenty

Pozvánka studentů Komenského evang. bohoslovecké fakulty na prázdninovou brigádu v Jeseníkách v roce 1951. Obdobné pozvánky byly rozeslány na řadu dalších adres – na evangelickou teologickou fakultu do Bratislavy, spolku evang. akademiků Jeroným a dalším spolkům shromažďujícím studenty a mládež
Pozvánka studentů Komenského evang. bohoslovecké fakulty na prázdninovou brigádu v Jeseníkách v roce 1951. Obdobné pozvánky byly rozeslány na řadu dalších adres – na evangelickou teologickou fakultu do Bratislavy, spolku evang. akademiků Jeroným a dalším spolkům shromažďujícím studenty a mládež

 

Závěr dopisu z roku 1951 s přihláškami slovenských bohoslovců a kuriózním razítkem jejich fakultní skupiny Československého svazu mládeže (ČSM).
Závěr dopisu z roku 1951 s přihláškami slovenských bohoslovců a kuriózním razítkem jejich fakultní skupiny Československého svazu mládeže (ČSM).

 

Také školská skupina ČSM na Komenského fakultě v Praze měla v roce 1951 své kulaté razítko, v té době tak důležité. Zde je, vedle razítka Polesí Nových Losin, na formuláři potvrzení o odpracovaných hodinách, které dostal každý brigádník.
Také školská skupina ČSM na Komenského fakultě v Praze měla v roce 1951 své kulaté razítko, v té době tak důležité. Zde je, vedle razítka Polesí Nových Losin, na formuláři potvrzení o odpracovaných hodinách, které dostal každý brigádník.

 

Pozvánka na prázdninové brigády v roce 1969 z časopisu „Bratrstvo“, roč. XXVII, č. 5, jehož vydávání bylo zakázáno dvě desítky let před tím i dvě desítky let po tom.
Pozvánka na prázdninové brigády v roce 1969 z časopisu „Bratrstvo“, roč. XXVII, č. 5, jehož vydávání bylo zakázáno dvě desítky let před tím i dvě desítky let po tom.

 

Dopis Káji Trusiny na Synodní radu ČCE v dubnu 1968 o převzetí organizace prázdninových brigád. Synodní senior V. Kejř rukou připsal „Schváleno!“
Dopis Káji Trusiny na Synodní radu ČCE v dubnu 1968 o převzetí organizace prázdninových brigád. Synodní senior V. Kejř rukou připsal „Schváleno!“

 

Dopis Eugena Zeleného a Manky Hoškové z Ústředí sociální péče ČCE o přidělení kakaa a sušeného mléka pro brigády v Jeseníkách v roce 1951.
Dopis Eugena Zeleného a Manky Hoškové z Ústředí sociální péče ČCE o přidělení kakaa a sušeného mléka pro brigády v Jeseníkách v roce 1951.
„Spouštěcí dopis“ Marty Kačerové a Pavla Hlaváče z června 2009, vyzývající většinou již šedivějící brigádníky a brigádnice, aby sepsali své vzpomínky a dojmy z brigád. Ohlasem je tato publikace.
„Spouštěcí dopis“ Marty Kačerové a Pavla Hlaváče z června 2009, vyzývající většinou již šedivějící brigádníky a brigádnice, aby sepsali své vzpomínky a dojmy z brigád. Ohlasem je tato publikace.