Návštěva pana profesora Patočky v Alojzově

Lidka Korčáková

Na všech brigádách, na kterých jsem byla, mluvila paní profesorka Komárková o „křesťanství v praxi“. Šlo jí o to, abychom se neutíkali jen do náboženství, ale abychom viděli ty, kdo jsou vedle nás, abychom pro ně pracovali, byli ochotni dělat i nepříjemnou a nudnou práci. Jejím mottem byla často opakovaná otázka: „Kde je Abel, bratr můj?“ Paní profesorku přijel na několik dní navštívit pan profesor Jan Patočka. Vykládal nám o Dietrichu Bonhoefferovi. Pamatuji se, jak zdůrazňoval, že je nutno dělat za všech okolností to, co je spravedlivé. Teprve pak se můžeme opravdu modlit a zpívat žalmy.

Jindy nám Jan Milíč Lochman vykládal Modlitbu Páně. Samotný výklad si už nepamatuji a nepomohlo mi k tomu ani čtení jeho knihy. Pamatuji se ale na velké a bouřlivé diskuse na téma „Buď vůle Tvá“, jak poznáme, co je skutečně Boží vůle a co je naše představa o ní. Pavel Říčan na některé z brigád rozebíral úvahy Jaroslava Šimsy určené mladým lidem. Vzpomínám si na téma „O lásce a flirtu“ a na rady co číst a jak studovat. Milena Procházková (Šimsová) rozebírala Dostojevského se zaměřením na Bratry Karamazovy.

Pozn. red.: Prof. Jan Patočka navštívil brigádu v Zadním Alojzově v červenci 1953. Dochoval se dopis prof. Boženy Komárkové Luboru Drápalovi ze 16. 7. 1953, z nějž citujeme: „Je tu, jak je vám asi známo, Dr. Patočka a mám vzhledem k němu poněkud stísněné svědomí, poněvadž mu nemohu nabídnout žádnou kongeniální společnost.“